eng.

Through printmaking, drawing, book binding, video and bio degradable material experiments I attempt to zoom in on cycles that involves us all - as the breath, the carbon atom, the moon cycle and the hydrological cycle through animals, humans and landscapes. 

...Harvest, look, dissect, crush, mix, boil until liquid ink...

I seek materials which carry stories and reflects my organic motifs. I harvest pigment, plants and minerals in my surroundings to make water based- and printmaking ink. To work with organic material means exploring time - it is  perishable and light sensitive, and I embrace their decay rather than conserving them.

By looking to the smallest component of our body (the cell) and the material I work with (pigments), I try to get a deeper understanding and care for each of them. Through fiction and poetry and I enter a world where the human being and other organisms melt together. 

.

no.

Gjennom grafikk, tegning, bokbinding, video og nedbrytbare materialeksperimenter forsøker jeg zoome inn på sykluser som involverer oss alle – som åndedretten, karbonatomet, månesyklusen og det hydrologiske kretsløpet gjennom dyr, mennesker og landskap. 

...Sanke, se, dissekere, knus, blande, koke til flytende blekk...

Jeg søker materialer som bærer historier og reflekterer mine motiver. Jeg samler pigmenter, planter og mineraler i mine omgivelser for å lage blekk og trykksverte. Å arbeide med organisk materiale betyr å arbeide med tid - det er nedbrytbart og lyssensitivt, og jeg omfavner deres forfall heller enn å konservere dem.

Ved å se til de minste komponentene av våre kropper (celler, karbonatomet), mine omgivelser (alger) og materialet jeg arbeider med (pigmenter) forsøker jeg å få en dypere forståelse og omsorg ovenfor dem. Gjennom fiksjon og poesi går jeg inn i en verden der mennesket og andre organismer smelter sammen. 

.

Kontaktinfo

Hanna Halsebakke
halsebakkehanna@gmail.com
instagram : @hannahalsebakke / @heksebrygg

SAY HI  / si hei

Using Format