eng.

Through printmaking, drawing, social rituals and installation I work around themes as time, decay, cycles and memories. 

I seek materials which carry stories and reflects my organic motifs. I harvest them in my surroundings- coal, nettle,  flowers, minerals and earth. Gather, look, dissect, mix, boil to floating ink. I see the color as an essence of a place and past time - a distilled memory. To work with organic material means exploring time - it is  perishable and light sensitive, and I embrace their decay rather than conserving them.

I seek meetings. Social meetings over the fireplace, conversations with the material and the contact between the human being and the world around us. By looking to the smallest component of our body (the cell) and the material I work with (pigments), I try to get a deeper understanding and care for each of them. I tryto focus on us, instead of I. When we examine humans and the kingdom plantae, we see that we are created by the same materials: stardust, or more concretely –carbon. With fiction, poetry and drawing I enter a world where the human being and other organisms melt together. 

.

no.

Gjennom grafikk, tegning, sosiale ritualer og installasjon arbeider jeg omkring temaer som tid, forgjengelighet, syklus og minner.

Jeg søker materialer som bærer historier og som speiler mine organiske motiver. Jeg høster dem i min nærhet – kull, brennesle, blomster, mineraler og jord. Sanke, se, dissekere, blande, koke til det blir flytende blekk. Jeg ser fargen som en essens av en plass og en svunnen tid – et destillert minne. Å arbeide med organiske materialer innebærer å utforske tid– det er nedbrytbart og lysømfintlig – og jeg omfavner deres forfall, heller enn å konservere dem.

Jeg søker møter. Medmenneskelige møter over bålet, samtaler med materialet og kontakten mellom mennesket og våre omgivelser. Ved å se til den minste bestanddelen ved min egen kropp – cellen – og materialet jeg arbeider med – pigmenter – forsøker jeg å få en større forståelse og omsorg ovenfor dem. Jeg fokuserer på stedene vi ikke kommer til med det blotte øyet, mot det mikroskopiske. Og med fiksjon, poesi og tegning går jeg inn i en verden hvor mennesket og andre organismer smelter sammen. 

.

Kontaktinfo

Hanna Halsebakke
halsebakkehanna@gmail.com
instagram : @hannahalsebakke / @heksebrygg

SAY HI  / si hei

Using Format